Leercentrum

Investeringsaftrek: fiscale steun voor de bouw van je webshop

Dit artikel lees je in ongeveer 2 minuten

Technologie

U kunt uw nieuwe webshop laten maken met een fixe korting dankzij de investeringsaftrek! Dankzij de investeringsaftrek is het mogelijk om 13,5% van de investeringskosten voor de webshop af te trekken van de belastbare winst. De investeringsaftrek is toepasbaar op veel verschillende categorieën. De categorie digitale investeringen maakt het mogelijk om met korting een webshop te laten ontwikkelen.

Bezoek onze demo webshop

Investeringsaftrek – voor wie?

De aftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door verschillende soorten ondernemingen. Voor de digitale investeringen komen natuurlijke personen en kleine vennootschappen in aanmerking. Dit houdt in dat niet meer dan één van de volgende criteria overschreden mag worden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • Jaaromzet exclusief btw: €9.000.000
  • balanstotaal: €4.500.000

Investeringsaftrek – wat?

Voor de investeringsaftrek, en met name de digitale investeringen komt een brede definitie van investeringen in aanmerking. Het gaat hier namelijk om ‘de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen’ en systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. De VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) noemt hier als voorbeeld de investering in een webshop voor e-commerce die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel.

Investeringsaftrek – de procedure

De formaliteiten die ingevuld moeten zijn verschillend pet categorie. Na het invullen zult u 13,5% van uw belastbare winst kunnen aftrekken voor belastingen. Natuurlijke personen dienen het formulier 276U ingevuld, gedateerd en ondertekent mee te sturen met hun personenbelasting. Kleine ondernemingen moeten het vak 275U in Biztax invullen. Voor meer informatie over de Biztax kunt u de website van financien.belgium.be bekijken. Meer algemene informatie omtrent het fiscale voordeel bekijk de website van VLAIO.

Laat ons de handen in elkaar slaan.

Heb je een vraag? Stel ze gerust
Wij bekijken wat we voor jou kunnen doen.

Contacteer ons
Scroll to Top